آرشیو نظرسنجی
آیا برنامه پایش انتظار شما را از بیان مشکلات بازار سرمایه و ارایه راهکاری مناسب برآورده کرد ؟
1- بلی
5.84%
2- خیر
94.16%
تعداد کل آراء : ۳۳۴۱