آرشیو نظرسنجی
زمان استارت روند صعودی بازار سرمایه به کدام گزینه نزدیکتر است ؟
1- مهر 94
43.73%
2- آذر 94
17.47%
3- اسفند 94
9.37%
4- بهار 95
29.44%
تعداد کل آراء : ۷۵۲۸