آرشیو نظرسنجی
باردهی کدام بازار در سال 94 بیشتر است ؟
1- سپرده بانک
33.42%
2- بورس
44.24%
3- مسکن
12.25%
4- ارز
7.67%
5- سکه
2.41%
تعداد کل آراء : ۷۶۷۱