آرشیو نظرسنجی
سال ۹۷ برای شما سهامدار عزیز در مجموع چگونه سپری شد؟
۱. سودآور
39.35%
۲. زیان‌بار
38.97%
۳. بدون تغییر
21.67%