آرشیو نظرسنجی
عملکرد مدیریت ایران خودرو در پسا برجام و بازار سرمایه بهتر بوده یا سایپا ؟
1- ایران خودرو
15.96%
2- سایپا
84.04%
تعداد کل آراء : ۲۱۶۸