آرشیو نظرسنجی
به نظر شما سهامداران، سرمایه‌گذاری در کدام از بخش‌های بورسی سودآور خواهد بود؟
۱- سهم‌های بزرگ
33.14%
۲- سهم‌های کوچک
37.69%
۳- تک سهم‌ها
29.17%