آرشیو نظرسنجی
با گذشت چند روز از دو قسمت شدن زمان معاملات، آیا با این تصمیم موافق هستید؟
۱- بلی
10.04%
۲- خیر
89.96%