آرشیو نظرسنجی
با توجه به پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا ، شاخص کل تا پایان سال 95 چه روندی خواهد داشت ؟
1- صعودی
48.31%
2- نزولی
19.69%
3- نوسانی در محدوده فعلی
32%
تعداد کل آراء : ۴۳۱۲