آرشیو نظرسنجی
دلار تا پایان سال چه قیمتی خواهد داشت ؟
1- زیر 1300 تومان
15.36%
2- بین 1300 و 1400 تومان
26.43%
3- بیش از 1400 تومان
58.21%
تعداد کل آراء : ۲۳۵۷