آرشیو نظرسنجی
با توجه به گزارشات مثبت شرکت‌ها، شاخص کل تا پایان هفته جاری در چه کانالی قرار می‌گیرد؟
۱. کمتر از ۱۶۰ هزار واحد
29.91%
۲. ۱۶۰ - ۱۶۵ هزار واحد
37.55%
۳. ۱۶۵ - ۱۷۰ هزار واحد
13.97%
۴. بیش از ۱۷۰ هزار واحد
18.56%
تعداد کل آراء : ۴۵۸

دستور قالیباف به شرکت بورس: "شستا" را سریع تعیین تکلیف کنید
براساس قانون بازار اوراق بهادار بازگشایی و توقف نماد‌ها بر عهده بورس‌ها است، وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار، صیانت از حقوق سهامداران و نظارت بر بورس‌ها است.