آرشیو نظرسنجی
با توجه به حضور ۲کاندیدای تصدی مدیرعاملی بورس تهران، شما سهامداران کدام گزینه را در شرایط فعلی برای این شرکت مناسب می‌دانید؟
۱- علی صحرایی
14.74%
۲- امیر هامونی
8.27%
۳- هیچکدام
76.99%