آرشیو نظرسنجی
در آخرین روز دی ماه، بازار چه وضعیتی خواهد داشت؟
از همان ابتدا، فشار عرضه و صف‌های فروش
53.78%
شروع از مثبت اما در ادامه متعادل و منفی
6.54%
شروع از منفی اما در ادامه متعادل و مثبت
28.05%
از همان ابتدا تقاضای بالا و صف خرید در لیدرها
11.63%