آرشیو نظرسنجی
بازدهی معاملات شما طی نیمه اول سال جاری در بورس چگونه بوده است ؟
الف ) زیان (کاهش سرمایه )
68.31%
ب) سود(افزایش سرمایه )
14.43%
ج) بدون تغییر( حفظ سرمایه )
17.26%
تعداد کل آراء : ۱۶۲۲