آرشیو نظرسنجی
آیا موافق ارایه اطلاعیه شفافیت برای شرکتهایی که در یک دوره محدود سقوط قیمتی دارند هستید ؟
1- بلی
87.7%
2- خیر
12.3%
تعداد کل آراء : ۲۷۴۰