آرشیو نظرسنجی
بهترین روش در شرایط فعلی برای برقراری تعادل بین ریسک و بازده در بورس تهران چیست ؟
1- نوسانگیری
13.63%
2- نگهداری سهام
19.22%
3- فروش سهام و حضور در سایر بازرها
23.82%
4- خرید سهام با دید بلند مدت
33.28%
5- حضور در معاملات آتی سهام و سکه
10.06%
تعداد کل آراء : ۲۳۲۶