آرشیو نظرسنجی
پس از دریافت نقدی یارانه ها ، وجوه دریافتی توسط مردم صرف چه مواردی می شود ؟
1) خرید کالاهای مصرفی (روزمره)
74.01%
2) پس انداز در بانکها
4.73%
3) سرمایه گذاری در بورس
12.14%
4) خرید طلا و سکه
3.33%
5) سرمایه گذاری در مسکن
2.95%
6) سرمایه گذاری در ارز
1.18%
7 ) خرید کالای با دوام ( اتومبیل و...)
1.66%
تعداد کل آراء : ۱۸۶۲