آرشیو نظرسنجی
آیا شیوه خوشه بندی خانواده ها در طرح یارانه ها عادلانه است ؟
1) بلی
6.69%
2) خیر
93.31%
تعداد کل آراء : ۱۰۴۶