آرشیو نظرسنجی
به نظر شما سهامدار عزیز، کدام عامل بیش از سایر عوامل موجب سیطره رکود سنگین بر بازار مسکن شده است؟
۱. افزایش قیمت مسکن
43.84%
۲. عدم اعطای وام ارزان به میزان تقاضا
3%
۳. اخذ مالیات ۲۵ درصدی بر سود شرکت‌های ساختمانی
2.1%
۴. کاهش قدرت خرید مردم
51.05%
تعداد کل آراء : ۶۶۶