آرشیو نظرسنجی
عملکرد سازمان تامین اجتماعی را در حمایت از سهام زیر مجموعه خود چگونه ارزیابی می کنید؟
1- عالی
3.24%
2-خوب
4.17%
3- متوسط
11.58%
4-ضعیف
81.01%
تعداد کل آراء : ۶۹۳۴