آرشیو نظرسنجی
تا پایان تیرماه شاخص بورس صعود می کند یا نزول ؟
1-صعود
71.21%
2- نزول
28.79%
تعداد کل آراء : ۱۴۹۰