آرشیو نظرسنجی
بهترین گزارش 6 ماهه در بورس متعلق به چه گروهی خواهد بود؟
1-فلزی و معدنی
34.2%
2- پالایش و پتروشیمی
34.06%
3- بانک و بیمه
4.49%
4- قند و شکر
21.35%
5- سیمان و کاشی
5.89%
تعداد کل آراء : ۳۵۶۴