آرشیو نظرسنجی
بازدهی سرمایه گذاری در کدامیک از موارد طی سال 89 بیشتر است ؟
مسکن
21.17%
بورس
50.66%
طلا
17.63%
ارز
10.54%
تعداد کل آراء : ۱۱۲۹