آرشیو نظرسنجی
مهمترین فاکتور برای تصمیم گیری در خصوص معامله سهام شرکتها از نظر شما کدام گزینه است ؟
1- رشد سود آوری
65.15%
2- مدیریت و سهامداران
10.61%
3- سود تقسیمی
4.61%
4- P/E پایین
12.56%
5- ارزش جایگزینی
7.07%
تعداد کل آراء : ۴۸۸۱