آرشیو نظرسنجی
رضایت شما از شیوه عرضه های اولیه (زمان و تخصیص سهام)چه میزان است ؟
1- 80 -100%
6%
2- 80%-50
10.15%
3- کمتر از 50 %
83.85%
تعداد کل آراء : ۴۸۶۷