آرشیو نظرسنجی
با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس ، تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها چند درصد است؟
6 درصد
1.4%
6 تا 10 درصد
1.42%
10 تا 26 درصد
7.9%
26 تا 60 درصد
37.17%
بیش از 60درصد
52.12%
تعداد کل آراء : ۴۲۲۹