آرشیو نظرسنجی
خروج کالاهای ارز محوری همچون فولاد و مواد پلیمری از بورس کالا:
به نفع اقتصاد کشور است
37.89%
به ضرر اقتصاد کشور است
62.11%