آرشیو نظرسنجی
در شرایط فعلی آیا امکان تک نرخی شدن ارز با توجه به دستور العمل بانک مرکزی وجود دارد ؟
1- حتما
9.98%
2- اصلا
76.7%
3- احتمالا
13.32%
تعداد کل آراء : ۲۹۳۵