آرشیو نظرسنجی
بازدهی معاملات شما طی یک سال گذشته در بورس چگونه بوده است ؟
الف_ زیان (کاهش سرمایه)
82.44%
ب_ سود (افزایش سرمایه)
7.24%
ج_ بدون تغییر (حفظ سرمایه)
10.31%
تعداد کل آراء : ۲۷۳۴