آرشیو نظرسنجی
با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه، کدام صنعت را برای سرمایه‎گذاری مناسب ارزیابی می‌‌‏کنید؟
1. خودرو و ساخت قطعات
15.6%
2. پتروپالایشی ها
22.42%
3. بانک
13.17%
4. محصولات دارویی
14.81%
5. محصولات غذایی
17.66%
6. فلزات اساسی
8.51%
7. سایر گروه ها
7.83%