آرشیو نظرسنجی
آیا با عرضه مجدد هلدینگ خلیج فارس در فصل بهار موافقید ؟
1- موافقم
28.03%
2-مخالفم
63.74%
3- نظری ندارم
8.23%
تعداد کل آراء : ۳۵۹۶