آرشیو نظرسنجی
با سیاستها و شیوه مدیریت سازمان بورس در کنترل هیجان بازار سرمایه و برنامه عرضه های اولیه موافقید ؟
1- بلی
12.53%
2- خیر
87.47%
تعداد کل آراء : ۵۴۹۲

دستور قالیباف به شرکت بورس: "شستا" را سریع تعیین تکلیف کنید
براساس قانون بازار اوراق بهادار بازگشایی و توقف نماد‌ها بر عهده بورس‌ها است، وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار، صیانت از حقوق سهامداران و نظارت بر بورس‌ها است.