آرشیو نظرسنجی
میزان رعایت اخلاق حرفه ای در بین فعالان و مدیران بازار سرمایه اعم از حقیقی و حقوقی را چگونه ارزیابی می کنید؟
1- کاملا رعایت می شود
1.79%
2- اصلا رعایت نمی شود
78.64%
3- نسبتا رعایت می شود
19.57%
تعداد کل آراء : ۲۵۱۹