آرشیو نظرسنجی
قیمت سنگ آهن ( تنی 60 هزار تومان ) با توجه به افزایش قیمت جهانی واقعی تعیین شده و منافع سهامداران در نظر گرفته شده است ؟
الف - خیر
66.67%
ب - بلی
0%
ج- تاحدی
33.33%
تعداد کل آراء : ۳