آرشیو نظرسنجی
شاخص بورس تهران تا پایان سال 89به چه عددی خواهد رسید ؟
1- کمتر از 12500
15.34%
2- محدوده 15000 واحد
52.05%
3- بیش از 20000
32.61%
تعداد کل آراء : ۱۲۴۵