آرشیو نظرسنجی
شاخص بورس در پایان سال 94 چه محدوده ای را ثبت خواهد کرد ؟
1- زیر 63000
11.7%
2- 63000 الی 65000
19.99%
3- بالای 65000
68.32%
تعداد کل آراء : ۵۸۱۴