آرشیو نظرسنجی
با تایید توافق هسته ای در کنگره آمریکا و ارسال عنقریب گزارش شش ماهه شرکتها روند شاخص بورس در مهر ماه چگونه خواهد بود ؟
1- صعودی
35.55%
2- نزولی
30.34%
3- نوسانی در محدوده کوچک
34.11%
تعداد کل آراء : ۴۸۷۸