آرشیو نظرسنجی
آیا باردیگر عرضه‌ها، دست‌اندازی برای رشد سهم‌ها خواهد شد؟
1- بلی، رشد بازار را با خدشه مواجه می‌کند
58.72%
2- بلی، بازار عرضه‌ها را پشت سر جا می‌گذارد
13.16%
3- خیر، خدشه‌ای در روند بازار ایجاد نخواهد شد
21.3%
4- خیر، بازار باردیگر درگیر عرضه‌ها خواهد شد
6.82%