آرشیو نظرسنجی
با توجه به راه‌اندازی بازارمتشکل‌ارزی در آینده‌ای نزدیک، کدام گزینه را محتمل‌تر می‌دانید؟
مزیت برای دارندگان ریال/ تقویت واردات
46.13%
مزیت برای دارندگان دلار/ تقویت صادرات
53.87%