آرشیو نظرسنجی
به‌نظرشما، با مدنظر قراردادن شرایط کنونی کشور، چه روندی را برای بازار سهام طی هفته جاری، پیش‌بینی می‌کنید؟
صعودی
84.69%
نزولی
15.31%