آرشیو نظرسنجی
میزان بازدهی سرمایه شما در فصل زمستان بورس کدام گزینه است ؟
1- 10% +
3.7%
2- 0%
5.46%
3- 10% -
9.17%
4- 20% -
17.05%
5- 30% -
23.2%
6 - 40% -
41.42%
تعداد کل آراء : ۱۰۷۱۰