آرشیو نظرسنجی
آیا با وجود تحریم‌ها، ارزهای دیجیتال راهگشای مسائل اقتصادی خواهند بود؟
بله
31.62%
خیر
68.38%
تعداد کل آراء : ۴۰۸