آرشیو نظرسنجی
از نحوه اطلاع رسانی شرکت صدرا و تایید اطلاعات توسط سازمان بورس رضایت دارید ؟
1) رضایت کامل دارم
7.28%
2) رضایت نسبی دارم
4.39%
3) اصلا رضایت ندارم
88.33%
تعداد کل آراء : ۲۳۹۰