آرشیو نظرسنجی
به نظر شما تاثیر مذاکرات 1+5 بر بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟
مثبت است
62.38%
منفی است
26.02%
تاثیری ندارد
11.61%
تعداد کل آراء : ۳۱۷۱