آرشیو نظرسنجی
به نظر شما با تداوم سیاستهای دولت آیا امکان پیروزی جناح موافق دولت در انتخابات اسفند ماه مجلس وجود دارد ؟
1- بلی
49.5%
2- خیر
50.5%
تعداد کل آراء : ۵۰۱۶