آرشیو نظرسنجی
به نظر شما نامه چهار وزیر به رییس جمهور و گزارش بانک مرکزی از وضعیت بورس تاثیری در اصلاح سیاستهای اقتصادی در کوتاه مدت خواهد داشت ؟
1- بلی
18.37%
2- خیر
81.63%
تعداد کل آراء : ۳۲۳۳