آرشیو نظرسنجی
به نظر شما نرخ دلار در پایان سال 92 در چه محدوده ای است ؟
1-کمتر از 2600
20.27%
2- 2600 تا 2900
37.15%
3- 2900 تا 3200
32.9%
4- 3200 تا 3500
6.27%
5- بیشتر از 3500
3.41%
تعداد کل آراء : ۷۴۸۰