آرشیو نظرسنجی
آیا صنعت قند و شکر در بورس دچار حباب قیمتی شده است ؟
1- کاملا
68.77%
2- حدودا
15.34%
3- ابدا
15.89%
تعداد کل آراء : ۲۰۰۱