آرشیو نظرسنجی
آیا آزادسازی نرخ سنگ آهن به نفع اقتصاد ملی است ؟
الف ) بلی
72.5%
ب) خیر
27.5%
تعداد کل آراء : ۳۰۲۲