آرشیو نظرسنجی
آیا نحوه برخورد با شرکتها و انتشار اطلاعیه های شفافیت به افزایش کارایی بورس کمک می کند ؟
1- اصلا
31.43%
2- کاملا
38.34%
3- تا حدودی
30.23%
تعداد کل آراء : ۱۲۴۴