آرشیو نظرسنجی
شما با دریافت حقوق بالا توسط کدامیک از مدیران مخالف هستید؟
مدیران با کارکرد قوی
5.47%
مدیران با کارکرد ضعیف
33.4%
هر دو مورد
61.13%
تعداد کل آراء : ۴۰۵۷

دستور قالیباف به شرکت بورس: "شستا" را سریع تعیین تکلیف کنید
براساس قانون بازار اوراق بهادار بازگشایی و توقف نماد‌ها بر عهده بورس‌ها است، وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار، صیانت از حقوق سهامداران و نظارت بر بورس‌ها است.